Zoeken
 
 

Staaljournaal: Trend staalprijzen onzeker?


19 februari 2024
Europese staalfabrieken blijven hopen op hogere prijzen, die ze naar eigen zeggen nodig hebben. Echter, de verwachting is dat de prijzen eerder de andere kant op zullen gaan of stabiliseren, mede door de waarschijnlijk lagere importprijzen in de nabije toekomst. Dat concludeert NovioStaal in het nieuwe Staaljournaal.

Het economisch klimaat in China is niet zoals de nationale overheid het zou willen zien. De vastgoedmarkt zit fors in de problemen, want de verkoop onroerend goed stagneert. De grootste Chinese projectontwikkelaar Evergrande is onlangs door de rechtbank in Hong Kong veroordeeld tot het verkopen van onroerend goed wegens een opgelopen schuld van ruim driehonderd miljard euro.

 

Als vastgoed niet verkocht wordt en de bouw hapert neemt ook de verkoop van grondstoffen af, dus ook de afzet van staal daalt. De afname van het staalverbruik heeft ook gevolgen voor de producenten. China, als 's werelds grootste staalproducent, had al een behoorlijke overcapaciteit, die door de stagnerende afname alleen maar groter is geworden. Logisch dus dat het land zich meer op export gaat richten. De actuele marktsituatie in China betekent ook dat naar dat land exporterende fabrieken in Azië naar alternatieven moeten zoeken. Zie daar de verklaring waarom bijvoorbeeld Japanse producenten meer op de Europese markt actief zijn dan voorheen. Hetzelfde geldt voor Indonesië, Zuid-Korea en vooral Vietnam.

 

De staalexport naar Europa van het laatstgenoemde land is enorm gegroeid, zodanig dat de Europese Commissie deze nog eens extra onder de loep gaat nemen. Diezelfde Commissie heeft onlangs besloten, mede op verzoek van veertien EU-landen en diverse producenten, te onderzoeken of men het huidige systeem van import regulerende maatregelen, de Safeguard quota, alsnog gaat verlengen, al dan niet gewijzigd bijvoorbeeld vanwege de eerdergenoemde toegenomen Vietnamese export. De lopende regeling zou per 1 juli dit jaar eindigen en het verzoek is nu deze maatregel te verlengen tot 2026, wanneer het CBAM-mechanisme in werking moet gaan treden. Deze quota maken de import van staal buiten Europa een stuk duurder.

 

Deze maatregel is in het leven geroepen om de concurrentiestrijd met overzeese fabrikanten eerlijker te maken. Producenten buiten Europa houden zich namelijk aanmerkelijk minder bezig met klimaatvriendelijkheid waardoor zij staal goedkoper aan kunnen bieden. Mochten deze Safeguard quota komen te vervallen, dan zouden de staalprijzen binnen de EU fors kunnen gaan dalen. Dat is iets wat Europese staalfabrikanten momenteel niet aankunnen en door de EU-Commissie ook niet wenselijk wordt geacht. Verschillende Duitse en Italiaanse producenten hebben eerder al aangegeven dat zij verlenging van de Safeguard quota noodzakelijk achten voor de stabiliteit van de Europese staalmarkt. Meer staalexport naar Europa vindt daarnaast ook plaats terwijl de EU tegelijkertijd zelf te maken heeft met haperende economieën.

 

Economie

De Nederlandse economie laat sinds kort eindelijk wat positieve groeicijfers zien, maar bijvoorbeeld Duitsland bevindt zich nog steeds in een recessie en de prognoses zijn vooralsnog niet optimistisch te noemen. Dat laatste biedt dus weinig perspectief voor een groei van het staalverbruik. Bovendien kampt Europa bij de staalproductie zelf eveneens met een overcapaciteit, dus de onderlinge concurrentie is groot. Om de kwakkelende EU-economie te stimuleren zou de Europese Centrale Bank eigenlijk de rente moeten verlagen, zodat investeringen weer toenemen, zo pleiten veel economen. Het blijft voorlopig afwachten hoe de ECB zal gaan handelen, maar de actuele marktsituatie heeft ertoe geleid, dat staalfabrieken de prijsverhogingen, die men wilde doorvoeren, niet hebben kunnen realiseren. Hogere prijzen, die ze zeggen nodig te hebben vanwege hogere productiekosten als gevolg van duurdere grondstoffen, gestegen salariskosten, strenge milieueisen met daaraan verbonden meer investeringsuitgaven, enzovoort. Het huidige niveau ligt zeker boven dat van het vierde kwartaal van 2023, maar is bij lange na niet wat de staalmakers voor ogen hadden. Met de dreiging van mogelijk meer en naar alle waarschijnlijkheid zeker goedkoper importmateriaal in combinatie met een stagnerende staalafname binnen de EU is het daarom niet te verwachten, dat op afzienbare termijn forse opwaartse prijswijzigingen te verwachten zijn.

 

ArcelorMittal

De Duitse minister van Economische Zaken en Klimaatbescherming, heeft aangekondigd dat er 1,3 miljard euro steun beschikbaar zal worden gesteld voor klimaat neutrale projecten op de locaties van staalproducent ArcelorMittal in Bremen en Eisenhuttenstadt. ArcelorMittal Gijón heeft van de regionale overheid een positieve milieueffectrapportage ontvangen voor de installatie van een DRI-eenheid op basis van groene waterstof, met een capaciteit van 2,3 miljoen ton per jaar.

 

Tata Steel (NL)

Tata Steel Nederland heeft hoogoven nr. 6 in IJmuiden opnieuw opgestart, na een stilstand van tien maanden. De BF6 van Tata Steel werd eind maart 2023 stilgelegd voor onderhoudswerkzaamheden, maar de herstart werd herhaaldelijk uitgesteld vanwege technische problemen. De staalfabriek van IJmuiden heeft de capaciteit om jaarlijks zes miljoen ton ruwijzer te produceren uit twee hoogovens, waarbij BF6 een capaciteit heeft van 2,5 miljoen ton per jaar van dat totale volume.

 

Acciaierie d'Italia

De Italiaanse autoriteiten maken zich zorgen over de toekomst van de staalfabriek Acciaierie d'Italia (ADI) in Taranto en benadrukken dat alle noodzakelijke maatregelen moeten worden genomen om de continuïteit van de productie te waarborgen. ADI heeft per 30 november 2023 een totale schuld van ruim drie miljard euro opgebouwd. De Italiaanse fabriek heeft onthuld dat het op dit moment en in de nabije toekomst niet in staat zal zijn om de productieniveaus die nodig zijn voor een normale winstgevendheid te verhogen of te handhaven. Het lijkt nu waarschijnlijk dat de fabriek failliet zal worden verklaard en onder buitengewoon bewind zal komen te staan. De Italiaanse regering moet nog een plan presenteren over hoe ze om zal gaan met de aanzienlijke schuldenlast van het bedrijf.

 
print deze pagina
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
 
 

Nieuws

 
 
 

Focus op bedrijven

meer...
Links Rechts
 
 

Uw product of dienst in de kijker?

Redenen om te adverteren:
   
 1. 
Onafhankelijke site en nieuwsbrief met een unieke redactie
 2. 
Bereikt brede doelgroep door verspreiding in gehele maakindustrie
 3.  Verzekert u van doeltreffend bereik bij duizenden zaakvoerders, productie- en aankoopverantwoordelijken
 4.
U kunt zich met een aantrekkelijke korting ook in de Nederlandse maakindustrie profileren