Zoeken
 
 

Sociale nieuwigheden voor werkgevers in 2024


30 januari 2024
Er staan volop sociale nieuwigheden te wachten op ondernemers in 2024. Om door de bomen het bos te blijven zien, zette Voka enkele nieuwigheden op een rijtje.

2024 is een verkiezingsjaar. Federale, regionale, Europese, lokale, en ook sociale verkiezingen. Die laatste zijn op zich niet echt een nieuwigheid maar de sociale democratie op de werkvloer vraagt dit jaar heel wat bijkomende tijd en energie. De verkiezingen vinden plaats tussen 13 en 26 mei. Syndicaal opbod in het sociaal overleg is een mogelijk symptoom van verkiezingskoorts. Voka geeft een opsomming van wat er voor de werkgevers in het verschiet lig.

 

Meer kosten voor de ondernemingen

Dat is een rode draad bij de nieuwigheden. Een opvallende meerkost voor de bedrijven komt door een besparing van de overheid bij de sociale zekerheid. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitkering tijdelijke werkloosheid verminderd van 65 naar zestig procent van het (geplafonneerd) loon. Deze minkost voor de overheid moet voor de tijdelijke werkloze gecompenseerd worden door de bedrijven een extra toeslag te doen betalen van bijkomend vijf euro per werkloosheidsdag, toch voor de maandlonen tot 4.000 euro bruto. Voor hogere lonen wordt het dan weer iets complexer.

 

Meer complexiteit

Dat is een volgende certitude, ondanks al de lippendienst aan administratieve vereenvoudiging. De aanpassingen aan de werkbonus om de verhoging van het ‘minimumloon' (GGMMI) te implementeren vanuit zowel de bezorgdheid voor een groter netto-resultaat voor de werknemer als kostenneutraliteit voor de werkgever, ogen nogal ingewikkeld. Het is duidelijk dat in 2024 het er weer niet simpeler op wordt. En wat erger is, die complexiteit en bijhorende rechtsonzekerheid vindt soms ook zijn oorzaak in slordige wetgeving. Zo zorgt het onderdeel van de arbeidsdeal inzake vorming nog altijd voor heel wat kopbrekens.

 

Meer vorming

 Het individueel vormingsrecht komt, behoudens sectorale afwijking, in 2024 op kruissnelheid met vijf dagen vorming per jaar voor een voltijdse werknemer. Hier zullen heel wat inspanningen nodig zijn om de federal learning account (FLA) te voeden en al de opleidingen bij te houden en te registreren.

 

Meer vakantie

Er zijn een aantal ingrijpende nieuwe regels inzake vakantie. Werknemers behouden hun vakantiedagen als ze ziek worden tijdens hun vakantie. In bepaalde gevallen zullen werknemers niet-opgenomen vakantiedagen zelfs kunnen overdragen naar de twee volgende jaren. En het enkel vertrekvakantiegeld voor bedienden wordt voortaan verrekend in twee stappen bij de nieuwe werkgever.

 

Meer sancties en boetes

Dit is zichtbaar met betrekking tot economische migratie. Het economisch migratiebeleid en de ketenaansprakelijkheid in deze zal bovendien verder worden aangescherpt om misbruik tegen te gaan. Daar is de regelgeving nog in de maak.

 

Meer impact van Europa

De EU laat zich meer en meer gelden in de sociale relaties op de bedrijfsvloer. Te denken valt aan de omzetting van de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Ook de FLA is een Europese uitloper. Hoewel de richtlijn inzake loontransparantie pas tegen 7 juni 2026 moet worden geïmplementeerd lijkt de bevoegde minister aan te sturen dit eerder rond te krijgen.

 

Meer premie

De werkhervattingspremie wordt verhoogd. Voor werknemers die het werk progressief hervatten met toestemming van de adviserend arts van het ziekenfonds, kan de werkgever vandaag een werkhervattingspremie krijgen van 1.000 euro. Dit bedrag stijgt naar 1.725 euro.

 

Meer flexibiliteit

Zo mag de arbeidsmarkt zich ook verheugen in een uitbreiding van de flexijobs. De flexijobs worden wel een stukje duurder en de voorwaarden strenger. 

 
print deze pagina
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
 
 

Nieuws

 
 
 

Focus op bedrijven

meer...
Links Rechts
 
 

Uw product of dienst in de kijker?

Redenen om te adverteren:
   
 1. 
Onafhankelijke site en nieuwsbrief met een unieke redactie
 2. 
Bereikt brede doelgroep door verspreiding in gehele maakindustrie
 3.  Verzekert u van doeltreffend bereik bij duizenden zaakvoerders, productie- en aankoopverantwoordelijken
 4.
U kunt zich met een aantrekkelijke korting ook in de Nederlandse maakindustrie profileren