Zoeken
 
 

Orderboekjes bouwsector groeien


Brussel, 21 augustus 2019
Confederatie Bouw Limburg en Voka – Kamer van Koophandel Limburg voerden naar aanleiding van het bouwverlof hun jaarlijkse bouwenquête uit. In vergelijking met vorig jaar zijn er meer Limburgse bouwbedrijven die een daling van hun winst en omzet verwachten. Meer dan 44 procent van de respondenten laat weten dat de orderboekjes voor de komende zes maanden gevuld zijn.
De bouwsector is één van de belangrijkste sterkhouders van onze economie. Ook in 2019 ligt
de verwachte groei hier 0,8 procent hoger dan de algemene economische bedrijvigheid in België.

De meeste ondervraagde Limburgse bouwondernemers uit de bouwenquête zijn positief over de verwachte omzet. 61,73 procent verwacht dat deze dit jaar zal stijgen. Dit aantal is bijna gelijk aan het voorgaande jaar, toen ging het om 61,65 procent. Ondertussen is het percentage ondernemers dat verwacht dat de omzet zal dalen wel gestegen van 10,96 procent naar 17,28 procent. 
omzetVerder verwacht 41,25 procent van de ondernemers dat de winst zal stijgen, ten opzichte van 49,32 procent vorig jaar. Ook nam het percentage ondernemers dat een daling in de winst verwacht toe: van 16,44 procent vorig jaar naar 23,75 procent nu.

Orderboekjes goed gevuld

Gekeken naar de orderboekjes lijkt de bouwsector relatief conjunctuuronafhankelijk. Meer dan 44 procent van de respondenten heeft het orderboekje gevuld voor de komende zes maanden of zelfs langer. Slechts 8,3 procent heeft het boekje voor minder dan één maand gevuld. 

Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder - directeur Confederatie Bouw Limburg: 'Al is de tendens positiviteit alom, toch blijft voorzichtigheid geboden. Kijk maar naar de bouwklussen die vandaag nog vallen onder de noemer van onbelast bijverdienen, het probleem is dat het zorgt voor oneerlijke concurrentie. Feit is immers dat veel bouwondernemingen hun openstaande vacatures al maanden niet ingevuld krijgen. Momenteel zit de bouw met 12.600 vacatures, gekoppeld aan een sterke uitstroom van de babyboomers en een instroom uit het bouwonderwijs die absoluut niet volstaat.'
orders
Toekomst

Er blijkt nog meer dan genoeg ruimte te zijn voor groei. Meer dan veertig procent van de geënquêteerden verwacht in 2020 extra medewerkers aan te werven, een stijging van negen procent ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Leten: 'Het is duidelijk dat onze ondernemers willen groeien. Die groei mag niet gehypothekeerd worden door de krapte op de arbeidsmarkt. We zullen aan een en-en-verhaal moeten schrijven om deze uitdaging het hoofd te bieden. Enerzijds zijn er hervormingen nodig om de inactieven te activeren en anderzijds moeten we blijven inzetten op techniekpromotie. Met de verdubbeling van het aantal
deelnemers op onze FIRST Lego League, een samenwerking met de Confederatie Bouw Limburg, zetten we dit jaar alvast nog sterker in op het warm maken van jongeren voor technische opleidingen.'

Verder blijkt dat bijna 85 procent van de Limburgse bouwbedrijven investeert in innovatie of dit overweegt. Daarnaast stelt 90 procent dat ze als bedrijf bezig zijn met duurzaam ondernemen. De reden
hiervoor is in de eerste plaats om zich voor te bereiden op de toekomst (54 procent), maar ook uit
ethische overwegingen (35 procent).

Uitdagingen

Waar veel bouwondernemers graag willen uitbreiden met meer medewerkers, blijkt dit niet gemakkelijk realiseerbaar. Maar lieft 72 procent van de ondernemers geeft aan dat ze het vinden van geschikte arbeidskrachten ervaren als een uitdaging. Verder ziet 43 procent van hen de algemene economische groei als bepalende factor voor de groei van de onderneming. Een derde uitdaging is de haalbaarheid van de loonkost.

Positief is dan weer dat ondernemers minder concurrentie van onder de grens verwachten. Slechts 24 procent van de bedrijven verwacht opdrachten te verliezen aan buitenlandse concurrenten, dat is 20 procent minder dan het voorgaande jaar. Als top drie van concurrerende landen noemen de ondernemers Roemenië, Polen en Bulgarije. Tegelijkertijd maken ondernemers gebruik van het buitenland wanneer zij zoeken naar nieuwe arbeidskrachten. Meer dan 47 procent van de respondenten geeft aan met buitenlandse medewerkers te werken.
Orderboekjes bouwsector groeien'
In vergelijking met vorig jaar zijn er meer Limburgse bouwbedrijven die een daling van hun winst en omzet verwachten.
1/1
 
 
print deze pagina mail door stel uw vraag
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
 
 

Nieuws

 
 
 

Focus op bedrijven

meer...
Links Rechts
 
 

Uw product of dienst in de kijker?

5 Redenen om te adverteren:
   
 1. 
Onafhankelijke krant met een unieke redactie
 2. 
Bereikt brede doelgroep door verspreiding in gehele maakindustrie
 3.  Verzekert u van doeltreffend bereik bij duizenden zaakvoerders, productie- en aankoopverantwoordelijken
 4.
Verschillende specials waarin u uw bedrijf of product specifiek onder de aandacht kunt brengen
 5.
U kunt zich met een aantrekkelijke korting ook in de Nederlandse maakindustrie profileren