Ondernemersvertrouwen loopt verder terug


10 augustus 2022
De conjunctuurbarometer is voor de derde maand op rij gedaald. Het vertrouwensverlies deed zich voor in alle ondervraagde bedrijfstakken, behalve in de verwerkende nijverheid. De bezettingsgraad van het productievermogen in de verwerkende nijverheid is, na de forse opleving in april, ietwat afgenomen.

Dat blijkt uit de maandelijkse conjunctuurenquête van de Nationale Bank. In de verwerkende nijverheid verbeterde het vertrouwen licht; een neerwaartse herziening van de vraag- en werkgelegenheidsvooruitzichten werd meer dan gecompenseerd door een positiever oordeel over de huidige situatie. Vooral over het voorraadpeil waren de ondernemers optimistisch.

 

In de dienstverlening aan bedrijven kwam het vertrouwensverlies tot uiting in alle componenten van de indicator. Vooral de vooruitzichten voor de activiteit zijn fors verslechterd.

 

De derde opeenvolgende verzwakking van het ondernemersvertrouwen in de bouwnijverheid heeft alles te maken met een negatievere ontwikkeling van de orderbestanden en van het ingeschakelde materiaal.

 

Het moreel van de ondernemers in de handel ging eveneens voor de derde maand sterk achteruit. Hier is het vertrouwensverlies voornamelijk te wijten aan een aanzienlijke verslechtering van zowel de vraag- als de werkgelegenheidsvooruitzichten. De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, neemt verder af.

 

De resultaten van de kwartaalenquête voor het productievermogen in de verwerkende nijverheid maken gewag van een geringe daling van de bezettingsgraad. Seizoengezuiverd beliep de bezettingsgraad van het productievermogen in juli aldus 80,7 procent, tegen 81,8 procent in april.

 
 
 
© Vraagenaanbod.be