Perslucht kwaliteitsbewaking


18 april 2013
Luchtvervuiling zorgt ervoor dat vuil, vocht en koolwaterstoffen in grote concentraties door een compressor worden aangezogen.
In die gevallen waar perslucht als ademlucht wordt gebruikt, zal de kwaliteit van de perslucht periodiek conform EN12021 worden getest. Momenteel gebeurt dat met reageerbuisjes waarbij op basis van verkleuring indicatief wordt gemeten. Geveke Energy Services introduceert PureAir: geavanceerde meetapparatuur waarmee de persluchtkwaliteit ten behoeve van ademlucht continu wordt bewaakt. Bij deze meetmethode kan het oliedampgehalte elektronisch worden gemeten, in plaats van indicatieve verkleuring. Op de toevoerleiding van de compressor wordt een elektronisch bewakingsapparaat gemonteerd waarmee de persluchtkwaliteit wordt gemeten. Alle data wordt digitaal weergegeven, maar ook op de meter opgeslagen zodat de gegevens in tijd te herleiden zijn. Indien grenswaarden worden bereikt, reageert het apparaat met een akoestisch alarm. Met deze meetmethode is de gebruiker verzekerd van een correcte borging van de risico's die gepaard gaan met ademlucht.

 

Info: Geveke Energy Services, www.geveke-energyservices.be 

 
 
© Vraagenaanbod.be