Translas introduceert de Extractor afzuigtoorts


12 maart 2015
De Nederlandse fabrikant van lastoortsen Translas introduceert de Extractor, een nieuwe lastoorts met geïntegreerde lasrookafzuiging. Terwijl de bestaande generatie afzuigtoortsen de hoeveelheid lasrook slechts met een factor 2 reduceren, reduceert de Extractor de hoeveelheid lasrook met een factor 20.

Met de Extractor wordt de concentratie van de lasrook in de werkruimte gereduceerd tot een niveau onder de huidige wettelijke norm voor lasrook: 1 mg/m3 gedurende de dag. De Extractor kan worden gebruikt voor alle MIG-/MAG lasprocessen, waarbij beschermgas wordt gebruikt. De lastoorts is ontwikkeld in nauwe samenwerking met TNO. De introductie van de Extractor lastoorts betekent een grote stap voorwaarts in het streven naar een gezonde werkomgeving. Niet alleen voor kleine, gesloten werkruimten zoals opslagtanks en scheepsruimen, maar ook voor alle medewerkers en de hele werkruimte. Bij testen in een ‘worst case ruimte' bij TNO, is een reductie van de lasrook gemeten van 90-95% in verschillende lasposities. Om meer dan 90 procent van de deeltjes en de lasrook direct bij de bron weg te kunnen nemen, is de Extractor voorzien van een conische gaskop met zuigopeningen waardoor de lasrook wordt weggezogen. Door de conische vorm van de gaskop stroomt het beschermgas met een hogere snelheid uit en bereikt het het lasbad zonder weggezogen te worden. Daarmee wordt een hoge laskwaliteit gegarandeerd. De conische vorm geeft ook een beter zicht op het smeltbad en zorgt voor een optimale bereikbaarheid van het werkstuk. De lasrook wordt weggezogen via een slang die is aangesloten op een externe afzuiginstallatie (minimale capaciteit van 50-60 m3/h) met een constant debiet en bij voorkeur een zelfreinigend filtersysteem.

 

INFO: Translas bv, www.translas.com

 
 
© Vraagenaanbod.be