Zoeken
 
 

Winwinlening steeds populairder


Brussel, 13 juni 2018
De winwinlening wordt steeds populairder. In 2017 werden 2.555 winwinleningen geregistreerd. Dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van 2016.

Met de winwinlening worden particulieren aangemoedigd om een achtergestelde lening te verstrekken aan kmo's met een looptijd van 8 jaar. Een kmo kan zo tot een bedrag van 200.000 euro winwinleningen aangaan, met een maximum van 50.000 euro per kredietgever.

 

Vorig jaar werden 2.555 winwinleningen geregistreerd. Dat is een stijging met 20 procent ten opzichte van 2016 toen er 2.127 werden geregistreerd. De winwinlening is een achtergestelde lening met een looptijd van acht jaar. Initieel was de regeling gericht op startende ondernemers, maar vanaf 1 januari 2011 is de regeling uitgebreid tot alle kmo's. Volgens de huidige regeling kan een kredietnemer tot een bedrag van 200.000 euro winwinleningen aangaan met een maximum van 50.000 euro per kredietgever. Tevens is voorzien in een jaarlijkse belastingvermindering voor de kredietgever, alsook in een eenmalige belastingvermindering in geval van wanbetaling door de kredietnemer. Alle kmo's met een economische activiteit die in Vlaanderen gevestigd zijn, komen in aanmerking, ook binnen de sector van de sociale economie. 

 

Voorwaarden

De kredietnemer moet aan de volgende voorwaarden voldoen. Op de datum waarop hij een winwinlening sluit, moet de kredietnemer een kmo zijn in Vlaanderen. Een kmo is een onderneming met minder dan 250 werknemers; waarvan de jaaromzet niet hoger is dan 50 miljoen euro, ofwel het balanstotaal niet hoger is dan 43 miljoen euro; en die voldoet aan het zelfstandigheidscriterium. Dat wil zeggen dat de geconsolideerde cijfers - als er een deelnemingsrelatie bestaat met andere ondernemingen van 25 procetn of meer van het kapitaal of van de stemrechten - moeten voldoen aan bovenvermelde criteria. Een groter aandeelhouderschap door risicokapitaalmaatschappijen, universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk, is wel toegestaan.


Voor de kredietgever geldt dat dit een natuurlijke persoon is die woont in het Vlaamse Gewest of er gelokaliseerd is overeenkomstig artikel 5/1, §2 van de Bijzondere financieringswet en die de winwinlening sluit buiten het kader van zijn of haar handels- of beroepsactiviteiten. De kredietgever is geen werknemer van de kredietnemer; als de kredietnemer een zelfstandige is, kan de kredietgever niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn; als de kredietnemer de rechtsvorm van een vennootschap heeft, kan de kredietgever noch een zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van de vennootschap zijn. Hij of zij kan ook niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn van één van de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de vennootschap. Gedurende de hele looptijd van de winwinlening kan de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere winwinlening. 

 

www.pmvz.eu/winwinlening  

print deze pagina mail door stel uw vraag
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
 
 

Ondernemerszaken

 
 
 

Focus op bedrijven

meer...
Links Rechts
 
 

Uw product of dienst in de kijker?

5 Redenen om te adverteren:
   
 1. 
Onafhankelijke krant met een unieke redactie
 2. 
Bereikt brede doelgroep door verspreiding in gehele maakindustrie
 3.  Verzekert u van doeltreffend bereik bij duizenden zaakvoerders, productie- en aankoopverantwoordelijken
 4.
Verschillende specials waarin u uw bedrijf of product specifiek onder de aandacht kunt brengen
 5.
U kunt zich met een aantrekkelijke korting ook in de Nederlandse maakindustrie profileren
   

 
 

Nog geen abonnement?

Met Vraag&Aanbod België kunt u: 

 

Vraag&Aanbod België
1. 

Scherp en gericht inkopen:
u vindt wekelijks aantrekkelijke aanbiedingen van leveranciers

 2.

Eenvoudig op de hoogte blijven
van actuele ontwikkelingen, nieuwe producten en technieken binnen het industriële  midden- en kleinbedrijf.

      

Abonnement afsluiten

  

 
 

Wekelijkse nieuwsbrief Maakindustrie

Nieuwsbrief icoonIedere woensdag verschijnt er een e-mailnieuwsbrief voor en door de Belgische maakindustrie. Wilt u deze ontvangen?

Meld u dan nu alvast aan voor de toekomstige e-mailnieuwsbrief.