Zoeken
 
 

Warm weer: welke maatregelen moet u nemen als werkgever?


Brussel, 24 augustus 2016
Extreem hoge temperaturen bemoeilijken het werk, en voor wie 'zwaar' werk uitvoert weegt dit uiteraard nog meer door. De wet 'Welzijn' schrijft voor dat iedere werkgever de nodige maatregelen dient te treffen om het welzijn van zijn werknemers te garanderen bij de uitvoering van hun werk.

In het KB van 4 juni 2012 is vastgelegd hoe u als werkgever met die factor moet omgaan. In onze commentaartekst 'Thermische omgevingsfactoren' kunt u alle bepalingen van dit besluit nalezen.

 

De werkgever moet dus een risico-analyse uitvoeren en op basis daarvan maatregelen nemen. Dat geldt ook voor de bescherming tegen zgn. 'fysische agentia', zoals warmte.

De aanpak m.b.t. hoge temperaturen wordt best vooraf afgesproken, zodat u niet voor verrassingen komt te staan, wanneer warm weer wordt aangekondigd. In het kort komt het hier op neer: De actiewaarden voor blootstelling aan warmte zijn vastgesteld uitgaande van de WBGT-index in functie van de fysieke werkbelasting:

 

Fysieke werkbelasting

Maximale WBGT-index

Licht of zeer licht

 • Secretariaatswerk
 • Licht zittend handwerk (bedienen van een toetsenbord,
 • tekenen, naaien,...)
 • Zittend werk met kleine werktuigen, inspectie,
 • lichte assemblage
 • Besturen van een wagen, bedienen van een
 • pedaal, ...
 • Boren, lichtjes polijsten van kleine stukken
 • Gebruik van kleine handwerktuigen
 • Occasioneel, traag stappen

29

Halfzwaar

 • Gestadig werken met armen en handen (timmeren, vijzen,...)
 • Besturen van voertuigen, heftrucks, vrachtwagens, ...
 • Occasioneel behandelen van middelmatig zware voorwerpen
 • Sneller stappen (3,5 tot 5,5 km/h)

26

Zwaar

 • Intense arbeid met de armen en met de romp
 • Behandelen van zware voorwerpen van bouwmaterialen
 • Spitten, zagen met de hand, schaven
 • Snel stappen (5,5 tot 7 km/h)
 • Wagentjes en kruiwagens duwen en trekken

22

Zeer zwaar

 • Zeer intense en snelle arbeid
 • Zwaar spitten, graven
 • Beklimmen van ladders of trappen
 • Zeer snel stappen, looppas (>7km/u)

18

 

Het resultaat van die meting is dus geen gewone temperatuur, maar een waarde die het totale werkklimaat beschrijft (temperatuur, luchtvochtigheid, stralingstemperatuur). Men spreekt van de zogenaamde WBGT-waarden, afgeleid van Wet Bulb Globe Temperature. Het resultaat van deze meting valt ook meestal lager uit dan de temperatuur die met een gewone thermometer vastgesteld wordt. Onder Tools en downloads > Berekeningsmodules > Warmte- en koudebelasting" kunt u ook een theoretische berekening van de warmtebelasting uitvoeren. 

 

De fysieke werkbelasting wordt in samenspraak met de arbeidsgeneesheer vastgelegd. Als aanduiding zijn een aantal voorbeelden opgenomen in de tabel. Als de maximumtemperatuur overschreden wordt, moet u als werkgever preventiemaatregelen nemen.

 

Preventiemaatregelen

De preventiemaatregelen worden genomen door in te spelen op de risicofactoren (zoals temperatuur, luchtstroomsnelheid, vochtigheid, thermische straling, fysieke belasting, gebruikte methodes ...). Ze kunnen dan ook bestaan uit:

 • Technische maatregelen die inspelen op de risicofactoren, door het plaatsen van:
  • Inrichtingen voor kunstmatige ventilatie
  • Luchtverversingssystemen
  • Reflecterende schermen, zonneschermen
  • Gebruik van luchtbevochtigers of -ontvochtigers
 • Alternatieve werkmethodes die de noodzaak van blootstelling aan overmatige warmte of koude verminderen
 • Het verlagen van de fysieke werkbelasting door aangepaste arbeidsmiddelen of werkmethodes
 • De beperking van de duur en intensiteit van de blootstelling
 • Het aanpassen van de werkroosters of de arbeidsorganisatie, en indien nodig de periodes van aanwezigheid op de werkpost af te wisselen met rusttijden in rustlokalen.
 • Het verschaffen van kledij die de werknemers beschermt tegen overmatige warmte (bijvoorbeeld hoofddeksel)
 • Het zonder kosten ter beschikking stellen van aangepaste verfrissende of warme dranken 

 

Rusttijden

De afwisseling van de beperkte aanwezigheidstijden kunnen op 3 manieren worden vastgelegd:

 • Ofwel volgt de werkgever een van de volgende normen: NBN EN ISO 7243, NBN EN ISO 7933 of NBN ISO 9896.
 • Ofwel worden de aanwezigheidstijden vastgelegd door de werkgever na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
 • Voor het geval geen afspraken werden gemaakt, zijn in bijlage van het KB de volgende rusttijden vastgelegd:

Afwisseling in het werk

WBGT-waarden

 

Licht

werk

Halfzwaar

werk

Zwaar

werk

Zeer zwaar werk

45 min werk - 15 min rust

29,5

27

23

19

30 min werk - 30 min rust

30

28

24,5

21

  

Globaal preventieplan

Dit programma wordt eveneens voorgelegd ter advies aan:

 • De interne preventieadviseur
 • De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
 • Het Comité Preventie en Bescherming op het Werk

Het programma wordt integraal toegevoegd aan het globaal preventieplan (GPP).

print deze pagina
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
 
 

Ondernemerszaken

 
 
 

Focus op bedrijven

meer...
Links Rechts
 
 

Uw product of dienst in de kijker?

Redenen om te adverteren:
   
 1. 
Onafhankelijke site en nieuwsbrief met een unieke redactie
 2. 
Bereikt brede doelgroep door verspreiding in gehele maakindustrie
 3.  Verzekert u van doeltreffend bereik bij duizenden zaakvoerders, productie- en aankoopverantwoordelijken
 4.
U kunt zich met een aantrekkelijke korting ook in de Nederlandse maakindustrie profileren
   

 
 

Wekelijkse nieuwsbrief Maakindustrie

Nieuwsbrief icoonIedere woensdag verschijnt er een e-mailnieuwsbrief voor en door de Belgische maakindustrie. Wilt u deze ontvangen?

Meld u dan nu aan voor de e-mailnieuwsbrief