Zoeken
 
 

Vlaamse technologiebedrijven krijgen een goed milieurapport


Brussel, 29 december 2015
De Vlaamse technologiebedrijven hebben hun milieuprestaties verder verbeterd, zo blijkt uit het vijfde milieurapport van Agoria Vlaanderen dat onlangs verscheen. Zo daalde het waterverbruik met de helft tegenover 1995 en ook de luchtemissies daalden verder met meer dan 70 procent. Het aantal tijdrovende en kostelijke milieuregels stijgt in Vlaanderen jammer genoeg wel nog steeds. Het Vlaams gewest is vaak ook veel strenger dan de EU.

Het waterverbruik daalde in de periode 2008 en 2012 verder tot 50 procent van het watergebruik in 1995. De vuilvracht van metalen in het geloosde afvalwater daalde eveneens verder tot amper 14 procent van de vuilvracht in 2013 ten opzichte van 1999 en ook de andere verontreinigende elementen zijn sterk gedaald.

 

Luchtemissie 

Ook de luchtemissies daalden verder met meer dan 70 procent, behalve voor NOx en SO2, waar de daling beperkt is tot ongeveer 30 procent over het laatste decennium. Door het uitbreken van de economische crisis in 2009 was er een sterke daling van de afvalstoffen in de technologische industrie, een trend die door het aantrekken van de economische activiteit omgekeerd werd, maar toch nog een globale daling van 32 liet optekenen. Van de afvalstoffen wordt 88 procent verwerkt en gerecycleerd, waardoor de technologische industrie globaal beter presteert dan de Vlaamse industrie. De hoeveelheid afvalstoffen die gestort worden, zijn gedaald met 75 procent over het laatste decennium.

 

Grondstoffen

Ook op het vlak van grondstoffenefficiëntie scoort de technologische industrie goed. Maar liefst 58 procent van de bedrijven uit de technologische industrie geven aan dat ze projecten hebben in dit kader en nog eens 27 procent van de bedrijven geven aan dat ze hierover nadenken. Samenwerking over de waardeketen is nog niet algemeen: slechts 29 procent van de technologiebedrijven heeft een strategie met hun leveranciers en klanten. Dit zal de komende jaren een belangrijke opportuniteit zijn voor heel wat bedrijven uit de technologische industrie.
Globale conclusie is dat verdere ruimte voor verbetering in de milieuprestaties in de technologische industrie steeds beperkter wordt gezien de goede prestaties en deze bovendien steeds hogere kosten met zich zal meebrengen. Heel wat leden van Agoria worden bovendien geconfronteerd met zeer strenge specifieke milieuvoorwaarden, hogere kosten ten aanzien van de buurlanden en vaak complexe en tijdrovende procedures.

 

Gold plating

Deze strenge administratieve praktijk staat in schril contrast met de prestaties van de technologische industrie en met het Vlaams regeerakkoord. Daarin wordt gepleit voor een ‘level playing field' en het vermijden van ‘gold plating', het verder gaan dan de Europese normen. De beleidsbrief 2015-2016 van Minister Schauvliege geeft aan dat er initiatieven komen met de beroepsfederaties om te identificeren of en waar de Vlaamse omzetting van de richtlijnen verder gaat dan wat Europees vereist wordt.


Met de publicatie van het milieurapport heeft Agoria de discussie opgestart om goldplating effectief aan te pakken en hieraan actief te werken. Doelstelling is om een aantal cases kritisch te screenen voor een globale aanpak, zonder afbreuk te doen aan de goede resultaten van de technologische industrie op vlak van milieu. Op 3 december heeft de directieraad van Agoria Vlaanderen minister Schauvliege ontvangen om de resultaten van het milieurapport te bespreken en te starten met de aanpak van die gevallen van ‘gold plating', waarmee de lidbedrijven worden geconfronteerd of waarvoor geen ‘level playing field' bestaat. Ook zal Agoria in 2016 acties organiseren om de grondstoffenefficiëntie van de technologische industrie te verbeteren.

Vlaamse technologiebedrijven krijgen een goed milieurapport'
De Vlaamse technologiebedrijven hebben hun milieuprestaties verder verbeterd, zo blijkt uit het vijfde milieurapport van Agoria Vlaanderen dat onlangs verscheen.
1/1
 
print deze pagina
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
 
 

Ondernemerszaken

 
 
 

Focus op bedrijven

meer...
Links Rechts
 
 

Uw product of dienst in de kijker?

Redenen om te adverteren:
   
 1. 
Onafhankelijke site en nieuwsbrief met een unieke redactie
 2. 
Bereikt brede doelgroep door verspreiding in gehele maakindustrie
 3.  Verzekert u van doeltreffend bereik bij duizenden zaakvoerders, productie- en aankoopverantwoordelijken
 4.
U kunt zich met een aantrekkelijke korting ook in de Nederlandse maakindustrie profileren
   

 
 

Wekelijkse nieuwsbrief Maakindustrie

Nieuwsbrief icoonIedere woensdag verschijnt er een e-mailnieuwsbrief voor en door de Belgische maakindustrie. Wilt u deze ontvangen?

Meld u dan nu aan voor de e-mailnieuwsbrief