Zoeken
 
 

Vier kernpunten voor een kmo-gericht Europees beleid


8 mei 2024
Naar aanleiding van Europadag op 9 mei, de dag waarop de Europese Unie de Schumanverklaring van 1950 herdenkt, formuleert Unizo vier kernpunten voor een kmo-gericht Europees beleid van de volgende vijf jaren.

Unizo ondersteunt daarnaast het memorandum van de Europese koepel SMEunited. De organisatie vraagt prioritair aandacht om de administratieve lasten te verminderen, maar ook om te waken over de haalbaarheid van de klimaatambities, kmo's te ondersteunen in de digitale economie en de interne markt verder te verdiepen.

 

Kmo's zijn in Europa goed voor 99,8 procent van het totaal aantal ondernemingen, 93 procent heeft zelfs minder dan tien werknemers. Als algemeen uitgangspunt moet het ‘Think Small First'-principe toegepast worden: wetgeving moet zo opgesteld worden dat ze vlot toepasbaar is voor kmo's.

 

Weg met administratieve rompslomp

Prioritair schuift UNIZO dan ook de administratieve rompslomp naar voor. 'Heel wat regelgeving en bijhorende administratieve lasten vinden hun oorsprong op Europees niveau', stelt topman Danny Van Assche. 'De voorbije jaren zagen we een stortvloed aan wetgeving in het kader van de groene en digitale transitie. Het moet een prioritair punt zijn bij alle Europese Instellingen om administratieve lasten bij kmo's zo veel mogelijk te beperken.'

 

Dat moet zich vertalen in een strikte toepassing van de kmo-Test en het one-in-three-out'-principe bij nieuwe wetgeving. Tegenover elke euro nieuwe administratieve last moet een berekende reductie van drie euro minder staan. Daarnaast dient een grondige evaluatie van bestaande wetgeving te gebeuren om te komen tot 25 procent reductie van de rapporteringsplichten voor kmo's en een effectieve toepassing van het Once-Only-principe, aldus Unizo.

 

Haalbare milieu-en klimaatambities voor kmo's

De voorbije jaren heeft de EU de doelstellingen scherp gesteld op vlak van klimaat, milieu en circulariteit. Het zal nu vooral zaak zijn om de kmo's verder mee te krijgen in het uitgetekende traject. Aandachtspunten daarbij zijn het opschalen van infrastructuur en een verbetering van de Europese interconnectiecapaciteit om de noodzakelijke elektrificatie en energiebevoorradingszekerheid te garanderen. Unizo is ook bezorgd over de complexiteit van de rapporterings- en certificeringprocedure rond het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) voor kmo's. Tot slot is er nood aan meer uniforme implementatie van Europese afvalregelgeving, minder procedures en administratieve rompslomp om recyclage en circulaire economie te stimuleren.

 

Digitale economie

Het is momenteel te eenvoudig om de winsten die gemaakt worden via digitale activiteiten onder te brengen in landen met een lager belastingtarief, en zo belastingheffing te vermijden in landen waar de speler aanwezig is. Er is nood aan een gelijk speelveld, en Unizo vraagt dat de EU nieuwe initiatieven ontwikkelt om een digital service tax in te voeren. Daarnaast is Unizo al lang pleitbezorger voor een Europees verbod op gratis retourzendingen, met een zichtbare bijdrage voor retours bij e-commerce.

 

Belang van de eengemaakte markt

De eengemaakte markt is nu ruim dertig jaar oud en is een erg belangrijke Europese realisatie. Maar het werk is niet af en het komt er nu op aan om bestaande barrières te slopen. Het recente Letta-rapport biedt daarvoor een goede basis. Een verdere verdieping van de interne markt is van groot belang voor kmo's die internationaal actief zijn.

 
print deze pagina
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
 
 

Nieuws

 
 
 

Focus op bedrijven

meer...
Links Rechts
 
 

Uw product of dienst in de kijker?

Redenen om te adverteren:
   
 1. 
Onafhankelijke site en nieuwsbrief met een unieke redactie
 2. 
Bereikt brede doelgroep door verspreiding in gehele maakindustrie
 3.  Verzekert u van doeltreffend bereik bij duizenden zaakvoerders, productie- en aankoopverantwoordelijken
 4.
U kunt zich met een aantrekkelijke korting ook in de Nederlandse maakindustrie profileren