Zoeken
 
 

Regelgeving voor straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden gewijzigd


28 augustus 2019
De regelgeving betreffende straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden, is gewijzigd. Droog zandstralen met gebruik van zand of andere korrels die meer dan één procent vrij kristallijn siliciumdioxide bevatten, blijft verboden. Er is nu echter geen vergunning meer nodig voor straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden in open lucht.
Dat meldt Agoria. De regelgeving verbiedt het gebruik van zand- of andere korrels die meer dan één procent vrij (kristallijn) siliciumdioxide (kwarts) bevatten, bij straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden (artikel VI.1-35, §1 van de codex over het welzijn op het werk). Dit verbod was niet van toepassing wanneer de straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden onder welbepaalde voorwaarden plaatsvonden in hermetisch gesloten lokalen, cabines of installaties (art. VI.1-35, §2).

Daarnaast kon de minister van Werk een vergunning geven voor het uitvoeren van straalwerkzaamheden in open lucht, voor de behandeling van aanzienlijke oppervlakten of vaste constructies (art. VI.1-35, §3). In de ministeriële besluiten waarmee deze vergunningen verleend werden, legde de Minister een aantal concrete preventiemaatregelen op, evenals de verplichting om de werknemers die de werken uitvoerden, aan te werven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Een inspectiecampagne van het Laboratorium voor Industriële Toxicologie bracht aan het licht dat het klassieke 'droog zandstralen' met kwartszand (dat aanleiding geeft tot hoge concentraties kwarts), nog zeer weinig gebruikt wordt. De bedrijven zijn in grote mate overgeschakeld op een gecombineerd gebruik van straalmiddel en water, waarbij de blootstelling aan inadembaar kwarts aanzienlijk lager is dan bij 'droog zandstralen'. Voor andere toepassingen dan oppervlaktereiniging in open lucht bestaan er methoden waarbij geen kwarts gebruikt wordt.

Koninklijk besluit

In het nieuwe koninklijke besluit valt nu te lezen dat straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden (droog zandstralen) met gebruik van zand of andere korrels die meer dan één procent vrij kristallijn siliciumdioxide bevatten, verboden blijven.

Indien substitutie door een minder gevaarlijk procedé technisch onmogelijk is, wordt op dit verbod een uitzondering gemaakt voor het gebruik van straalbewerkingsprocedés met inherent watergebruik in open lucht. De blootstelling aan het kankerverwekkende inadembare kwarts is bij deze techniek immers aanzienlijk lager dan bij 'droog zandstralen'.

Het vergunningensysteem voor het uitvoeren van straalwerkzaamheden in open lucht wordt afgeschaft.

 
print deze pagina mail door stel uw vraag
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
 
 

Nieuws

 
 
 

Focus op bedrijven

meer...
Links Rechts
 
 

Uw product of dienst in de kijker?

5 Redenen om te adverteren:
   
 1. 
Onafhankelijke krant met een unieke redactie
 2. 
Bereikt brede doelgroep door verspreiding in gehele maakindustrie
 3.  Verzekert u van doeltreffend bereik bij duizenden zaakvoerders, productie- en aankoopverantwoordelijken
 4.
Verschillende specials waarin u uw bedrijf of product specifiek onder de aandacht kunt brengen
 5.
U kunt zich met een aantrekkelijke korting ook in de Nederlandse maakindustrie profileren