Zoeken
 
 

Vlaamse bouwer wordt steeds energiebewuster


Gent, 10 oktober 2018
De Vlaamse bouwer wordt steeds energiebewuster. Dat blijkt uit de nieuwbouwcijfers die het Vlaams Energieagentschap bekendmaakte tijdens de opening van de bouwbeurs bis in Gent. In 2017 voldeed 66% van de opgeleverde nieuwe woningen al aan de BEN-norm, terwijl Bijna-EnergieNeutraal pas vanaf 2021 wettelijk verplicht wordt.

Als de overige 34% kandidaat-bouwers BEN willen worden, dan kunnen ze terecht op de website www.iedereenBEN.be. Daar wordt uitgelegd hoe men te werk moet gaan om BEN te worden. 


Ter duiding: sinds 2006 bestaat de EPB-regelgeving, die de energie-eisen voor nieuwbouwwoningen en vergunde renovaties vastlegt. Hoewel die wettelijke eisen - uitgedrukt in een E-peil - stelselmatig verstrengd worden, blijkt het gemiddelde E-peil van opgeleverde woningen beter te zijn dan de E-peileisen van dat jaar. 

 

Veel van de Vlaamse nieuwbouwwoningen voldoen zelfs nu al aan de BEN-norm, hoewel die norm pas vanaf 2021 wettelijk verplicht is. De trend is evenwel onmiskenbaar stijgend. Zo haalde men voor bouwaanvragen van 2015 bij 36% een E-peil van 30 of lager (E30 is een van de kernvoorwaarden om van een BEN-woning te kunnen spreken), in 2016 was dat al gestegen tot 52% en in 2017 bedroeg het dus maar liefst 66%.

 

6 voorwaarden voor BEN 

In Vlaanderen wordt een nieuwe woning of een nieuw appartement als BEN bestempeld als aan 6 voorwaarden wordt voldaan: 

 

1. het E-peil is lager of gelijk aan E30, 

2. het S-peil is lager of gelijk aan S31, 


3. elk van de constructiedelen voldoet aan een specifieke Umax-eis, 


4. de oververhittingsindicator is kleiner dan 6.500 Kh, 


5. de woning beschikt over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010,


6. de energie komt grotendeels van een systeem voor hernieuwbare energie dat beantwoordt aan welbepaalde kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden.  

 

Coach BEN

Meer weten kan, zoals eerder gemeld, op www.iedereenBEN.be. Daar loodst coach BEN kandidaat-bouwers doorheen de vijf stappen die moeten worden genomen om een woning BEN te maken. Van 'dak en vloer', over 'buitenmuren', 'glas, ramen en deuren' en 'ventilatie' tot 'verwarming en hernieuwbare energie'. Bij elk van die stappen wordt op een overzichtelijke manier informatie gegeven over de wettelijke vereisten, mogelijke oplossingen, verdelers, financieringstips...  

 
print deze pagina mail door stel uw vraag
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
 
 

Nieuws

 
 
 

Focus op bedrijven

meer...
Links Rechts
 
 

Uw product of dienst in de kijker?

5 Redenen om te adverteren:
   
 1. 
Onafhankelijke krant met een unieke redactie
 2. 
Bereikt brede doelgroep door verspreiding in gehele maakindustrie
 3.  Verzekert u van doeltreffend bereik bij duizenden zaakvoerders, productie- en aankoopverantwoordelijken
 4.
Verschillende specials waarin u uw bedrijf of product specifiek onder de aandacht kunt brengen
 5.
U kunt zich met een aantrekkelijke korting ook in de Nederlandse maakindustrie profileren