Zoeken
 
 

Kunststofverwerkende industrie verwacht verdere groei


3 januari 2018
Auteur:
Joop Poortenga
Wanneer het met de economie goed gaat, gaat het met kunststoffen meestal nog ietsje beter. Na een gevoelige daling van het verbruik in 2009 is het de afgelopen jaren gelukt het topverbruik van 2008 weer te benaderen. Zou de huidige trend zich voortzetten, dan komt de volumegroei uit op drie procent. De technische polymeren zullen beter scoren dan de bulkpolymeren.

HDPE, LLDPE en PP zullen moeten worden ingevoerd van landen buiten de EU want de productiecapaciteit van deze materialen in Europa is te klein om aan de eigen vraag te kunnen voldoen. De laatste jaren kwam er al veel uit het Midden-Oosten en in 2018 en de jaren erna zal de invoer uit de VS flink toenemen. Na de snelle groei van de exploratie van schaliegasvelden daar, komen nu volgfabrieken in productie die miljoenen tonnen extra polyethyleen voor de export gaan maken.

 

Stabiel niveau

De Europese capaciteit van bijvoorbeeld LDPE, PVC, ABS, PS en PET is ook niet noemenswaardig vergroot zodat ook voor deze materialen de beschikbaarheid - bij storingen - problematisch kan worden.

Maar niet alleen schaarste van polymeren leidt tot heftige prijsstijgingen, ook het stilleggen van krakers of raffinaderijen kan de toelevering van de benodigde monomeren tijdelijk blokkeren. Dat leidt tot kortstondige prijsstijgingen, ook bij kunststoffen. Wanneer zich geen ernstige zaken voordoen, wordt een stabiel prijsniveau verwacht als tenminste de prijs van aardolie niet drastisch verandert. Kunststoffen worden immers voor meer dan negentig procent gemaakt van derivaten van aardolie of aardgas en de contractprijzen ervan zijn mede bepalend voor de prijs van kunststoffen.

 

Recycling en alternatieven

De politieke ambities om meer recyclaten en biopolymeren als vervangers van ‘fossiele kunststoffen' in te zetten, zijn algemeen bekend. Het is een lange weg met kritische, nog onbeantwoord gebleven vragen over de werkelijke milieuwinst. Ook het gegeven dat mechanische eigenschappen van biopolymeren andere waarden laten zien, werkt niet in het voordeel van deze alternatieve grondstoffen. De toekomstige schaarste aan fossiele  delfstoffen wordt vertaald als een aansporing om deze te vervangen door landbouwgewassen die als groene, bio-vriendelijke en duurzame grondstoffen worden gekwalificeerd. Feit is dat voor de komende tweehonderd jaar nog voldoende delfstoffen beschikbaar zijn en de vraag gesteld mag worden of ons milieu baat heeft bij grootschalige aanplant van industrieel groen op kostbare landbouwgrond. De recycling van kunststoffen uit huisvuil is een kostbaar proces, waarbij de totale footprint meer milieubelastend is dan dat het milieuwinst oplevert. Meer kansen bieden productie-afvallen en strikt geselecteerde afvalstromen uit de industrie. De plastic-vervuiling in de oceanen maakt het imago van plastics er niet beter op, terwijl het gaat om in feite gaat om onzorgvuldigheid van mensen.

 

De verwerkende industrie

Nederland en België hebben duizenden bedrijven die door te spuitgieten, extruderen, roteren, coaten of met andere processen kunststoffen als grondstof verwerken. Geschat wordt dat meer dan honderdduizend arbeidsplaatsen mee zijn gemoeid. De omzet loopt in vele miljarden euro's per jaar en het is de snelst groeiende sector sinds de Tweede Wereldoorlog. De groei wordt gehinderd door de hoge energierekening die de industrie in ons land moet betalen. Nog afgezien van de opdrachten die naar lagelonenlanden gaan, kiezen multinationals bewust voor de lagere productiekosten in voormalige Oost-Europese landen. De toelevering van technisch hoogwaardige eindproducten aan de sectoren automotive en elektronica vanuit Polen en Tsjechië is daarvan een voorbeeld. Niettemin, de kennis die we in ons land hebben opgebouwd leidt tot nieuwe ontwikkelingen waarbij nanotechnologie, 3D-printing en kennis van composieten onderwerpen zijn die een bijdrage zullen leveren aan de toekomst. We zijn slimmer geworden met het Dutch Polymer Institute in Eindhoven als stimulator.

 

De toekomst

Verpakkingen van kunststoffen zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij.

Van grote silo's tot de zuurstofdichte folie, slim geseald op een versproduct. Veertig procent van het verbruik van polyethyleen en polypropyleen vindt zijn bestemming in verpakkingen. Maar ook kunststoffen die worden gebruikt in bruggen van polyestercomposiet of in medische toepassingen. En dan gaat het niet alleen over de vervanging van een gesleten heup maar ook over levensreddende medicatie die nanopolymeren precies op de gewenste plek in ons lichaam afzet. In vele opzichten staan we nog aan het begin van nieuwe ontwikkelingen, nu nog onder de microscoop van wetenschappers, waarbij de koppeling naar een nuttige gebruiksfunctie slechts een kwestie van tijd is. De toekomst voor polymeren ziet er uitdagend uit en polymeren zullen het welzijn van mens, dier en plant verder kunnen bevorderen. Wie weet, misschien krijgen polymeren op termijn nog erkenning als waardevolle grondstof wanneer we alle goed en kwaad van kunststoffen beter kennen dan nu.

 
print deze pagina mail door stel uw vraag
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
  robot check
Vul de code van bovenstaand plaatje in.
 

Nieuws

 
 
 

Focus op bedrijven

meer...
Links Rechts
 
 

Uw product of dienst in de kijker?

5 Redenen om te adverteren:
   
 1. 
Onafhankelijke krant met een unieke redactie
 2. 
Bereikt brede doelgroep door verspreiding in gehele maakindustrie
 3.  Verzekert u van doeltreffend bereik bij duizenden zaakvoerders, productie- en aankoopverantwoordelijken
 4.
Verschillende specials waarin u uw bedrijf of product specifiek onder de aandacht kunt brengen
 5.
U kunt zich met een aantrekkelijke korting ook in de Nederlandse maakindustrie profileren